HOME
HISTORIE
PROGRAM
COCKTAILS
FOTO
 
KONTAKT
Koktejlový koutek

Název: HIGH SOCIETY
Použité sklo: highball
Ingredience: Gin 2 cl
Bols Peach 2 cl
Campari 2 cl
Grapefruitov? d?us 15 cl
Ozdoba: koktejlov? t?e?e? + grapefruit, br?ko
Komentář:
Historie:
Postup: Do skla si p?iprav?me kostkov? led. Do ?ejkru vlo??me kostkov? led a ingredience, d?kladn? pro?ejkrujeme, ozdob?me a pod?v?me s br?kem.